dijous 27 d’abril 2023

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina

 

Ha plogut molt des que es va produir el que és considerat el primer accident de treball de la història, les referències del qual es remunten a l’època del neolític, quan hi es va esfondrar una galeria subterrània en una pedrera de sílice on avui hi ha l’actual Bèlgica, exactament a la zona d’Oubourg, a la vora del Mosa.(1)

I menys ha plogut des de l’Acta de Compensació de Treballadors (Llei d’Accidents de Treball), datada el 30 de gener de 1900 i considerada la primera Llei de la Seguretat Social a Espanya i punt de partida del posterior Reglament d’Accidents de Treball, del 28 de juliol del mateix any.(2)

Durant aquests 120 anys, l’evolució tècnica i jurídica de la seguretat i la salut a la feina ha estat notable, amb la incorporació de més actors en escena (tècnics de PRL, SPA, SPP, recursos preventius…) i l’atorgament de diferents i noves responsabilitats i funcions, tant als nous actors com als ja existents.

Amb tota aquesta evolució tècnica i jurídica, hem millorat la sinistralitat laboral des del 1900?

La resposta la podem veure en l’evolució del nombre d’accidents de treball des d’aquell any(3) (dades només fins al 2007).

 

grafic blog

Font: Agustín Galán García

És cert que la tendència de la sinistralitat per accident de treball, creixent des de començaments del segle XX, es va truncar considerablement a principis dels anys 70, quan va caure gairebé a la meitat fins a mitjans de la dècada dels 80, tot i que va prendre novament un recorregut creixent fins avui dia.

Podem pensar que el primer Pla Nacional de Seguretat i Salut en el Treball del 1970, i posteriors, va ajudar en gran mesura en aquesta caiguda (i potser va ser així), però també cal considerar l’ajuda que va suposar la crisi del petroli del 1973, que va originar una mobilitat de treballadors del sector primari i secundari cap al sector terciari, amb menys risc d’accident greu.

A partir de finals dels 80 i fins a l’actualitat, entrem en un període ascendent en les estadístiques que convida a prendre altres enfocaments per agafar novament el camí decreixent en el nombre d’accidents de treball.

Encara queda molta feina per fer quant a seguretat i salut a la feina. El degoteig incessant d’accidents greus i mortals, i, per descomptat, també els de menys gravetat, mereixen tota l’atenció i l’adopció d’estratègies i mesures de prevenció.

Penso sempre en els següents aspectes com a pilars estratègics per reduir la sinistralitat laboral:

  • Dur a terme una profunda actualització de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i de l’RD 39/1997, de serveis de prevenció aliens, que permetin una prevenció àgil, eficaç i no excessivament burocratitzada.

 

  • Programes públics i eficaços de conscienciació i integració de la PRL per a empresaris, directius i comandaments intermedis.

 

  • Racionalització de les sancions (és millor crear un bon pla de bonificacions per manca de sinistralitat que establir sancions econòmiques, de vegades irracionals).

 

  • Establiment d’una cultura preventiva de base (en l’àmbit escolar, de formació professional i de formació universitària).

 

  • Atorgar noves atribucions als serveis de prevenció aliens com a entitats col·laboradores de l’administració.

 

Us deixo l’exercici de reflexionar sobre aquests aspectes i altres de vinculats a la prevenció de riscos laborals que creieu que requereixen una actualització, o implementació, i quin hauria de ser l’enfocament estratègic global per aconseguir un impacte prou positiu per fer història, i que sigui recordat d’aquí a cent anys com un punt d’inflexió que marqui una disminució clara de la sinistralitat.

 

Que tingueu un Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina feliç i segur

 

Josep Maria Asnà Aguilà

Director tècnic de Previntegral Group

 


 

Referències:

(1) (2) MOLINA BENITO, José Antonio (2006). Historia de la seguridad en el trabajo en España. Junta de Castilla y León. ISBN: 84-689-8477-9.

(3) GALÁN GARCÍA, Agustín. “Accidentes de trabajo en España 1900-2007. El perfil de las víctimas”, Seguridad y Medio Ambiente, 2009, nº 116 [cuarto trimestre]. Fundación Mapfre.

- Enllaç a la Llei d’accidents de treball del 1900

- Enllaç al Reglament d’accidents de treball del 1900