dilluns 12 de desembre 2022

Noves mesures de flexibilització del Tram 1

 

Avui  entra en vigor l'ampliació a l'àmbit comarcal de la mobilitat del cap de setmana, la reobertura dels centres comercials al 30% i s'amplia l'aforament fins a 1000 persones en espais religiosos i culturals que no suposi superar el 30% i 50% de l'aforament, respectivament.

Les activitats culturals o religioses en espais tancats hauran de garantir una renovació de l’aire òptima abans, durant i després dels actes.

Els organitzadors de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’Afers Religiosos (Justícia) o cultural (Cultural) i a l’Ajuntament del municipi on es desenvolupi l’acte.

En aquesta declaració s’haurà de informar de les característiques del sistema de ventilació i qualitat de l’aire, així com dels controls d’accés i mobilitat.Flexibilització de mesures tram 1

Descarregar PDF Noves mesures de Flexibilització Tram 1

Detall de les Mesures vigents Tram 1

Mobilitat

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Comarques: restringides l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

Activitats socials

 • 6 persones màxim, corresponents a 1 bombolla de convivència habitual.

Activitats culturals

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones
 • A l’aire lliure o en espais tancats ben ventilats màxim 1000 persones.

Activitats recreatives

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Hostaleria, restauració i hotels

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.

Universitats i escoles

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.

Obertes:

 • Activitats organitzades pels centres educatius.
 • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
 • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
 • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

Confinament nocturn

No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades

Esports

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 06:00 h a dilluns a les 06:00 h, permesos entre municipis limítrofs.

Comerços i centres comercials

 • 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Oberts centres comercials al 30% de la seva capacitat total (excepte alimentació, higiene i altres productes de primera necessitat).
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.
 • Actes religiosos i cerimònies civils.
 • 30% de l’aforament.
 • A l’aire lliure o en espais tancats ben ventilats màxim 1000 persones.

Empreses

 • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.