dilluns 12 de desembre 2022

Nou servei d‘estratègia empresarial

 

Previntegral Group crea un nou servei fruit de la reflexió estratègica.

Per a què serveix? Per unificar visions sobre el camí que l’empresa ha de seguir per tal d’adaptar-se a l’entorn i el context en què opera:

• Realització de plans estratègics

• Implantació de quadres de comandament

Lideratge i habilitats directives

• Coaching executiu

• Formació de líders

• Parlar i fer presentacions en públic