dilluns 12 de desembre 2022

28 d‘abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Què espera el present i el futur del treball de la Seguretat i Salut en el treball?

  • Tecnologia: els ràpids avenços tecnològics incideixen en pràcticament tots els aspectes del món del treball. La digitalitzaciórobòtica i nanotecnologia han revolucionat el lloc de treball plantejant al mateix temps greus inquietuds en relació a la seguretat i salut en el treball. L'augment de la digitalitzacióper exemple, ha proporcionat l'oportunitat de controlar als treballadors en temps real per reduir les exposicions perilloses però al mateix temps l'enregistrament d'informació personal delicada també ha reduït la seva privacitat.
  • Demografia: en determinades zones la població jove està augmentant, mentre en altres la població està envellint. La desigualtat de gènere en el mercat de treball persisteix tant en països desenvolupats com als que no ho estan.
  • Canvis en l'organització del treball: les exigències d'un món cada cop més globalitzat han provocat un augment del número de treballadors amb jornades laborals excessivament llargues i que participen en formes atípiques d'ocupaciócom el treball temporal, a temps parcial, irregular, etc. El creixement de l'economia globalitzada ha diluït els límits entre la vida laboral i la vida personal. Per un costat ha reduït l'estrès associat als trasllats entre casa i el treball i ha augmentat l'autonomia dels treballadors, però per altra banda ha creat pressions psicosocials noves pels treballadors que intenten conciliar les exigències de la vida laboral amb les responsabilitats familiars.
  • Canvi climàtic: el canvi climàtic induït per l'home és un factor que transforma el món del treball. No obstant l'augment de les ocupacions i les indústries verdes promourà societats amb baixes emissions de carbó i poden reduir el treball perillós en alguns sectors. D'altra banda, les ocupacions verdes també poden donar lloc a riscos nous i desconeguts com l'exposició a substàncies químiques en el sector del reciclatge.

Quines mesures s'estan prenent en l'àmbit de la Seguretat i Salut en el treball per respondre amb eficàcia a aquests desafiaments i oportunitats transformacionals?

  • Anticipació als nous riscos.
  • Multidisciplinarietat en la gestió de la seguretat i salut en el treball.
  • Creació de competències per integrar la seguretat i salut en el treball en l'educació de totes les persones abans que accedeixin al món del treball.
  • Ampliació de les connexions entre seguretat i salut en el treball i salut pública.
  • Creació de normes internacionals de seguretat i salut en el treball.

Si bé el camí que queda per recórrer presenta molts reptes per la Seguretat i Salut en el treball, és important que els governs, empresaris, treballadors i demés parts interessades, aprofitin les oportunitats que vagin sorgint per crear un futur del treball segur i saludable per tots. És el moment d'actuar.

Font: OIT.