dilluns 12 de desembre 2022

Webinar: Responsabilitats documentals en PRL dels treballs en cobertes

 

El proper dimarts 23 de novembre, de 9 a 9:30 h via Zoom, celebrarem una webinar on s'analitzaran les responsabilitats documentals que han de tenir les empreses en relació a Prevenció de Riscos Laborals en treballs en cobertes.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

1. Motivació. Per què aquest webinar?

2. Les 6 etapes en intervencions en cobertes.

3. ETAPA 1.- Recopilació de la informació prèvia sobre la coberta.
     – Perquè és important recopilar informació prèvia sobre la coberta?
     – Qui recopilarà aquesta informació?
     – Quina informació s'ha de conèixer?
     – Què farà el titular de l'edifici amb aquesta informació?
     – D'on es pot obtenir aquesta informació?

4. ETAPA 2.- Selecció del contractista.
     – Què valorarà el titular de l'edifici a l'hora de seleccionar el contractista?

5. ETAPA 3.- Planificació dels treballs.
     – Perquè és important planificar els treballs?
     – En què consisteix planificar els treballs?
     – Quins aspectes s'hauran de valorar a l'hora de determinar el procediment de treball?
     – Quina seqüència general seguirà el procediment de treball?

6. ETAPA 4.- Preparació dels treballs.
     – Perquè és important preparar els treballs abans de començar?
     – Què ha de preparar el contractista abans de començar els treballs?

7. ETAPA 5.- Execució dels treballs.
     – Quines comprovacions s'han de realitzar abans i durant la realització dels treballs?
     – Com s'ha d'actuar si s'origina alguna desviació respecte el que s'havia planificat?

8. ETAPA 6.- Finalització dels treballs.
     – Quina informació aportarà el contractista al titular de l'edifici un cop finalitzats els treballs?

9. Conclusions i preguntes.


Inscripció (jornada oberta i gratuïta per qualsevol persona interessada)


Webinar organitzat pel Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb la col·laboració de Previntegral, servei de Prevenció de Riscos Laborals, col·laborador del Gremi.

Ponents: Josep Maria Asnà, Director Tècnic de Previntegral,

Estructura del webinar: ponència i preguntes

Data i hora: Dimarts 23 de novembre de 2021, de 9 a 9:30 h

Lloc: Aplicació Zoom