dilluns 12 de desembre 2022

Taller d'estiraments a la feina per a mantenir una esquena sana

 

Previntegral és el primer servei de prevenció amb el certificat d'Organització Saludable d'AENOR en l'àmbit estatal. El passat divendres 26 de febrer es va realitzar un taller d'esquena sana pels treballadors/es de l'organització de forma presencial i telemàtica per totes les seves delegacions amb l'objectiu de prevenir i millorar els trastorns musculoesquelètics que poden derivar-se del seu lloc de treball. Aprendre a tenir una correcta higiene postural minimitza possibles alteracions osteoarticulars.

El taller s'engloba dins del conjunt d'accions per promoure hàbits saludables i una cultura enfocada al benestar de l'organització.

Aquesta iniciativa  també s'emmarca dins dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per l'Agenda 2030  per garantir una vida sana, promovent el benestar en totes les seves formes (3ODS).

T'interessaria fer tallers d'esquena sana a la teva empresa?

Previntegral ofereix a les empreses, tallers d'estiraments i d'higiene postural amb l'objectiu de reduir problemes posturals i musculars. Aquests tallers ajudaran a millorar el rendiment laboral i la qualitat de vida dels teus treballadors.