dilluns 12 de desembre 2022

Quins vehícles estan obligats a portar extintors?

 

Entre els elements obligatoris que s’han de portar en un cotxe, no hi ha els extintors, tot i que no està de més portar-ne un per seguretat, és a dir, no és obligatori, però si recomanable.

No obstant això, hi ha una excepció, d’acord amb el Reglament General de Vehicles, l’Ordre de 27 de juliol de 1999, sobre les condicions que han de reunir els extintors d’incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de mercaderies, i l’Ordre PRE/52/2010, que obliga a portar extintors.

Vehicles a motor per al transport de persones:

• Fins a 9 places, inclòs el conductor, un de classe 5A/21B.

• Fins a 23 places, inclòs el conductor, un de classe 8A/34B.

• Més de 23 places, inclòs el conductor, un de classe 21A/113B.

 

Vehicles a motor i conjunt de vehicles per al transport de mercaderies i altres:

• Fins a 7.000 kg de MMA, un de classe 21A/113B.

• Fins a 20.000 kg de MMA, un de classe 34A/144B.

• Més de 20.000 kg de MMA, dos de classe 34A/144B.

Els vehicles de MMA inferior a 3.500 kg no estan obligats a portar extintors des de l’Ordre PRE/52/2010.

No obstant això, malgrat que no és obligatori, la majoria dels especialistes en seguretat de vehicles recomanen portar-ne un, atès que esdevé un element necessari en els primers minuts d’un sinistre o de qualsevol conat d’incendi. Si tenim a mà un extintor i l’utilitzem correctament, comprovarem que els danys, tant personals com materials, seran menors.

Per a més informació, no dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra web.