dilluns 12 de desembre 2022

Quins beneficis en la salut s’obtenen quan es deixa de fumar?

 

Descarregar infografia

Un any més, Previntegral Group ens adherim a la XXII Setmana sense Fum que se celebra del 25 al 31 de maig. Enguany, amb el lema “Deixar de fumar, la teva altra vacuna”, vol destacar la importància de deixar de fumar com a mesura de prevenció de possibles complicacions en la salut derivades de la Covid-19.

L’objectiu de la Setmana sense Fum és sensibilitzar a la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en aquest hàbit, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum.

Deixar de fumar aporta multitud de beneficis per a la salut, tant a les persones que fumen com a les que no.

A continuació es descriuen els canvis que es produeixen en l’organisme i que es fan evidents amb molt poc temps després d’haver deixat de fumar.


Beneficis a curt termini

Passats 20 minuts: baixen la pressió arterial i la freqüència cardíaca fins a normalitzar-se. La temperatura de les mans i els peus augmenta fins a normalitzar-se.
Passades 8 hores: disminueix el nivell de monòxid de carboni (CO) i augmenta l’oxigen en sang a nivells normals.
Passades 24 hores: el risc de mort sobtada disminueix. Els nivells de monòxid de carboni en sang s’eliminen.
Passades 48 hores: es restauren les terminacions nervioses del gust i l’olfacte i millora la capacitat d’olorar i assaborir.
Passades 72 hores: es relaxa la musculatura bronquial i, per tant, la respiració es fa més fàcil, augmenta la capacitat pulmonar i disminueixen la tos, la congestió pulmonar i la sensació de dispnea.
• Augmenta la sensació de benestar.


A mitjà termini

De 2 setmanes a 3 mesos: millora la circulació sanguínia, augmenta la capacitat pulmonar fins a un 30% i desapareix la tos.
Entre 1 i 9 mesos: desapareixen símptomes com la congestió nasal i disminueix el risc d’infeccions respiratòries.
• L’estomatitis per nicotina millora i desapareix poques setmanes després. També es redueixen la gingivitis, la incidència de pèrdua de peces dentals, l’halitosi i la tinció dental. La leucoplàsia oral millora quan es deixa de fumar a partir dels 3 mesos.
• Augmenta els nivells del colesterol HDL associant-se a la disminució de la progressió de l’aterosclerosi.


A llarg termini

Després de 3-5 anys: el risc d’atac de cor és similar al d’aquelles persones que mai no han fumat.
En els homes, només fan falta 1 o 2 anys d’haver abandonat el tabac perquè el risc es redueixi a la meitat.
Entre els 2 i els 4 anys: es redueix significativament el risc de patir un ictus. Als 10 anys, s’equipara el risc d’un exfumador a un no fumador.
Cinc anys després: el risc de càncer de coll, esòfag, boca i bufeta també disminueix a la meitat. A més, el risc de càncer de coll i d’ACV s’iguala al d’un no fumador.
Deu anys després: el risc de càncer de pulmó o laringe disminueixen a la meitat.
Passats 15 anys, el risc es redueix en un 85%.

Més dades...

• Abans dels 35 anys, es redueix l’aparició d’arrugues facials en persones d’ètnia caucàsica.
• La mitjana de dies de llit per malaltia és de 6,5 dies/persona/any en no fumadors vs. 8 dies en fumadors.
• La taxa d’hospitalització és d’un 14,9% en no fumadors i d’un 19% en fumadors.
• Deixar de fumar redueix la utilització de serveis sanitaris: els no fumadors freqüenten un 33% menys el metge de capçalera que els fumadors. 

Font d’informació: Institut Català de la Salut; “Guia pràctica clínica: detecció i tractament del consum del tabac”, Programa d’Atenció Primària Sense Fum (PAPSF), American Cancer Society