dilluns 12 de desembre 2022

Quina és la temperatura ideal a l‘oficina?

 

Segons l'INSST podem dir que existeix confort tèrmic quan les persones no experimenten sensació de calor ni de fred, és a dir, quan la temperatura, humitat i velocitat de l'aire són favorables a l'activitat que desenvolupen.

Avaluar el confort tèrmic és una tasca complexa, ja que valorar sensacions comporta sempre una important càrrega subjectiva. El confort tèrmic depen de la calor produida pel cos humà i dels intercanvis entre aquest i el medi ambient. Per aixòel confort tèrmic total no es pot aconseguir (sempre existirà un % de persones insatisfetes).

Per aquest motiu, desde l'INSST s'indica les condicions thermohigromètiques recomanades per assolir el màxim punt de comoditat:

Temperatura de l'aire

A l'estiu (època d'aire acondicionat): entre 23°, C i 26°, C.A l'hivern (època de calefacció): entre 20°, C i 24°, C.Humitat de l'aire

Compresa entre el 45% i el 65%. Velocitat de l'aire

Els treballadors d'oficina en ambients calurosos no hauran d'estar exposats de forma freqü, ent o continuada a corrents d'aire la velocitat de la qual exedeixi els 0'5 metres/segon.

Font: INSST.