dilluns 12 de desembre 2022

Previntegral i Centre Mèdic Pla d‘Urgell s‘han adherit a la Declaració de Luxemburg

 

Previntegral i Centre Mèdic Pla d'Urgell s'han adherit a la Declaració de Luxemburg, iniciativa de la Comissió Europea, que recull un document elaboradt per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball, on s'estableix els principis bàsics d'actuació i el marc de referència d'una bona gestió de la salut dels treballadors en una empresa.

Amb l'adhesió a la Declaració de Luxemburg ens comprometen a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el treball, en la gestió de la salut dels nostres treballadors dirigida pel compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.