dilluns 12 de desembre 2022

Previntegral es converteix en el primer servei de prevenció de l’estat en obtenir el certificat d’Organització saludable.

 

El dia 9 de març, el director de la Regió Mediterrània d’AENOR, Ángel Luis Sánchez Cerón, va lliurar els certificats ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 i d’Organització Saludable al director general de Previntegral, Jordi Piró Bigordà.

Previntegral es converteix així en el primer servei de prevenció de riscos laborals de l’Estat que obté el certificat d’Organització Saludable segons el model AENOR.

El Sistema de Gestió d’Organització Saludable (SIGOS) certifica que Previntegral proporciona entorns de treball segurs i saludables, promociona i implanta hàbits de vida adequats per als treballadors i treballadores que componen l’organització, les seves famílies i altres parts interessades, i es compromet amb una cultura de benestar organitzacional i amb la societat.

El servei de prevenció compta amb més de 100 professionals i 17 centres de treball a Catalunya i Aragó. Una organització saludable té en compte factors relacionats amb la seguretat i la salut, amb l’estil de vida i la cultura del benestar organitzacional i amb el compromís amb la comunitat.

El capital humà és l’actiu més valuós de qualsevol empresa. L’augment del benestar físic i mental de les persones millora el clima laboral i el seu compromís. Previntegral està certificat per AENOR en Gestió de la Qualitat (ISO 9001), Sistema de Gestió de Seguretat i Salut (ISO 45001) i Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (ISO 27001).

PERSONES QUE APAREIXEN A LA FOTO  / Jordi Piró Bigordà (director general) / Àngels Betriu i Bars (adjunta a Direcció General) / Eduard Ezquer Cardona (gerent) / Albert Escolà Guerrero (Direcció del Sistema Integrat de Gestió, Innovació i Desenvolupament)