dilluns 12 de desembre 2022

Octubre 2021, data límit per dur a terme la formació establerta III Conveni del Metall

 

En el 2017 es va publicar el II Conveni del Metall, en ell es determinaven diferents formacions en matèria de prevenció de riscos laborals que han de fer tots els treballadors/es pertanyents a aquest sector. A banda de les formacions a realitzar, el mateix text, determinava uns terminis màxims per dur-les a terme.

El desembre del 2019 es publica el III Conveni Estatal del sector del Metall que aporta petites medicacions en matèria de formació en prevenció de riscos laborals i, a més, l'ampliació del termini màxim per dur-la a terme. El nou text amplia un any el temps que tenen totes les empreses per formar al 100% de la plantilla, és a dir, passa dels 3 anys inicials, als 4. Això significa que la data límit per a que tots els treballadors/es disposin de la formació establerta en el conveni és l'1 d'octubre de 2021.

Entenent que totes les empreses del sector són conscients de l'obligatorietat de complir-ho, el present escrit no pretén res més que ser un recordatori, i que tots aquells que el puguin llegir, si estan adscrits al Conveni del Metall, facin l'exercici de comprovar si compleixen amb aquesta obligatorietat, i en el cas que no sigui així, els hi serveixi per agafar consciència i resoldre-ho.

Les novetats més destacades en l'àmbit de la formació que apareixen en el III Conveni del Metall són:

 • S’amplia el termini per formar tota la plantilla. Data límit: 1 d’octubre del 2021
 • És obligatori formar un mínim d’1/4 de la plantilla per any (l’anterior conveni exigia formar-ne 1/6 part cada semestre)
 • El reciclatge de la formació s’ha de realitzar cada 4 anys (l’anterior conveni establia cada 3 anys).
 • Les empreses han de facilitar als delegats de prevenció la formació de nivell bàsic de 50 hores
 • La comissió paritària ha de crear una taula de convalidacions per a les persones formades en formació professional i amb certificats de professionalitat
 • Les empreses amb conveni propi vigent signat abans del 19/06/2017 que s’haguessin exclòs del CEM mantindran aquesta exclusió fins a la finalització de la seva vigència temporal
 • S’unifiquen els oficis C5-Mecanització per arrencada de ferritja i el C6-Mecanització per abrasió

Recordatori formacions en matèria de prevenció de riscos laboral a realitzar segons II i III Conveni del Metall:

 • DIRECTIUS: 6 hores. Modalitat presencial o teleformació
 • PERSONAL D’OFICINES:  6  hores. Modalitat presencial o teleformació.
 • TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENTS: 20 hores. Modalitat presencial (12 hores part comuna o troncal i 8 hores part específica).
 • FORMACIÓ D'OFICIS: en cas que l’activitat principal del treballador estigui formada per diverses activitats vinculades a diferents oficis, s’impartirà aquell mòdul formatiu que englobi el percentatge més ampli o el temps de la prestació, i el contingut formatiu de les diverses activitats que conformen la prestació total del lloc de treball s’ha de complementar en el termini de 4 anys.
 • PERSONES TREBALLADORES AMB FUNCIONS PREVENTIVES DE NIVELL BÀSIC: 50 hores. Modalitat presencial i teleformació (20 hores presencials i 30 hores de teleformació).
 • FORMACIÓ DE RECICLATGE: 4 hores. Modalitat presencial. Es permet la teleformació per al reciclatge de directius i personal d’oficines.

Respostes concretes a la necessitat de cada client.

Entenent que es tracta d’un tema cabdal per a tots els nostres client, estem en disposició de donar resposta, resoldre dubtes i ajudar a tot aquells clientes  o empresa del sector del metall que ho necessiti. Si no tens clar si compleixes o no, si tens dubtes, no li donis més tombs, contacta amb Formitegral.                       

T'Ajudem ?

Si necessites assessorament, contacta amb la nostra Directora acadèmica de Formintegral :

Teresa Segura  - tsegura@formintegral.com - 669654511