dilluns 12 de desembre 2022

Nou reglament sobre instal·lacions de protecció contra incendis

Nuevo reglamento sobre instalaciones de protección contra incendios

El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·, lacions de Protecció contra Incendis.

• Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993.

• El nou Reial Decret entrarà en vigor el 12 de desembre de 2017.

• L’aplicació d’aquesta normativa implicarà la realització de canvis, en major o menor mesura.

• Posem a disposició el nostre departament tècnic per qualsevol aclariment.