dimecres 01 de febrer 2023

L'amiant en la comunitat de veïns

 

Totes les comunitats de veïns tenen una sèrie d’obligacions que convé no passar per alt, sobretot si ens toca assumir ser president de la comunitat on vivim.

Amb l’aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats, en què s’estableix l’obligatorietat de la retirada d’amiant per part dels ajuntaments als edificis públics, és més a prop de ser erradicat a l’Estat espanyol, i un dels llocs més comuns on trobem aquest material és a les comunitats de propietaris.

El problema real és que actualment l’amiant segueix present en multitud d’habitatges i edificis del país, ja sigui en forma d’uralita, façanes, teulades, xemeneies, baixants o canonades, entre altres elements constructius.

Així, per exemple, si el vostre edifici es va construir fa més de trenta anys, és més que probable que alguns elements continguin amiant. En aquest sentit, a l’Estat espanyol no se’n va prohibir l’ús a les construccions fins a l’any 2002, per tant, encara hi ha infinitat d’habitatges que incorporen aquest tipus de mineral a les instal·lacions.

Per aquest motiu, cal tenir en compte una sèrie important de factors i precaucions a l’hora d’iniciar una reforma, ja sigui de caràcter parcial o integral, en una comunitat de veïns on hi hagi fibrociment amb l’objectiu que manipular l’amiant no esdevingui perjudicial per a la salut dels propietaris i els treballadors.

L’amiant està totalment relacionat amb diferents malalties de l’aparell respiratori. El càncer de pulmó és la més mortal de totes les que afecten les persones exposades a aquest component. En definitiva, mèdicament està considerat un agent físic extern molt perjudicial per a la salut, com ho pot ser el tabac.

Amianto en comunidades de vecinos

L’única opció legal per manipular amiant és contractar els serveis d’una empresa especialitzada, inscrita al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) i amb experiència prèvia en aquest tipus de feines.

Aquesta empresa s’encarregarà d’elaborar el pla de treball, en el qual es descriuran els treballs que cal executar, així com la metodologia i les mesures preventives i de protecció necessàries per a la seguretat i la salut dels treballadors i de terceres persones que se’n puguin veure afectades.

Cal tenir clar que, amb el pas del temps i simplement amb les inclemències meteorològiques, és molt comú que es pateixin danys greus. En aquest cas, queda prohibit per llei que no es poden fer tasques de reparació sobre antics materials, sinó que és obligatori substituir la secció completa per altres materials totalment nous i nets.

 

QUAN S'HA DE RETIRAR L'AMIANT DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS?

Realment no hi ha un termini establert per eliminar l’amiant en una comunitat de veïns. El que sí que és cert és que la llei indica que el material ja instal·lat s’utilitzarà fins que arribi al final de la seva vida útil, i aquesta data és entre els 25 i els 35 anys.

Cal pensar que la nova Llei de residus i sòls contaminats, aprovada a l’abril, és l’avantsala de l’erradicació d’amiant a l’Estat espanyol, perquè a Europa sí que ja han posat data a la fi de l’amiant: l’any 2032.