dilluns 12 de desembre 2022

La seva satistacció, el nostre Compromís

 

Durant el darrer semestre de 2018 es va realitzar l'enviament d’enquestes per valorar la satisfacció de clients (servei tècnic i de vigilància de la salut) i la satisfacció dels col·, laboradors de PrevintegralGruop.

A les enquestes s'han assolit els objectius de qualitat establerts, superant 75% de valoracions iguals o superiors a 4 punts sobre 5 possibles.

Aprofitem l'ocasió per donar-li les gràcies per col·, laborar amb PrevintegralGroup. La seva opinió ens és de gran ajuda per seguir treballant en el nostre projecte de millora contínua.

Ens pot fer arribar els seus comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que oferim fent clic al segü, ent enllaç:

Bústia de suggeriments