dilluns 12 de desembre 2022

La "nova" amenaça: el càncer d‘origen laboral

 

Publicat per la Societat Catalana de Salut Laboral

Les estadístiques oficials diuen que a Espanya moren unes 600 persones a causa dels accidents de treball. Entre gener i novembre de 2017 van ser 569 morts, 629 els anys 2016 i 2015, 678 al 2014, 700 al 2013... De morts per malalties contretes en el lloc de treball, ni se’n parla, al darrer anuari publicat (2016) només es parla del nombre de casos de malaltia professional amb i sense baixa. Res sobre la durada de les baixes ni sobre quantes d’elles han acabat amb la mort del treballador.

Centrem-nos en un tipus concret de malalties, més endavant veurem perquè el càncer d’origen laboral.

Abans de l’any 2000 el càncer laboral no existeix. Els diferents estudis de la sèrie &ldquo, Atlas de Mortalidad por Cáncer y otras causas en España&rdquo, evita qualsevol referència a una possible relació de causalitat entre activitat laboral i càncer.

Les successives &ldquo, Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo&rdquo, (fins i tot a la darrera, de 2015) no inclouen enlloc del seu text paraules com cancerígen, carcinogènic o mutagènic. Sembla que a Espanya el càncer és un efecte de la mala sort o algun tipus de maledicció.

El descobridor a casa nostra que algunes activitats laborals podien provocar càncer és en Manolis Kogevinas. L’any 2000 Kogevinas i col·, laboradors establien que a Espanya hi havia 3,9 milions d’espanyols exposats a cancerígens a causa de la seva activitat laboral. Abans d’aquesta data no existia el càncer laboral a Espanya. L’estudi, una extrapolació de dades d’altres països, destapava un secret a veus.

Les 12 principals exposicions eren

AGENT

CATEGORIA CANCERÍGEN*

TREBALLADORS EXPOSATS

Radiació solar

1

1.084.200

Fum del tabac (passiu-ambiental)

1

669.700

Sílice cristal·, lina

1

404.700

Pols de fusta

1

397.500

Fums de motors dièsel

2A

274.300

Radó i productes de desintegració

1

280.000

Plom i compostos inorgànics

2B

103.000

Fibra de vidre

2B

92.200

Benzè

1

89.900

Dibromur d’etilè

2A

81.300

Formaldèhid

2A

71.200

Crom hexavalent i compostos

1

56.700

*Categories segons la IARC a la data de publicar-se l’estudi (2000)