dilluns 12 de desembre 2022

La grip, una amenaça en el sector laboral

 

Dolors musculars, tos, esternuts i febre? Ens trobem com cada any, immersos en l’epidèmia estacional hivernal i amb això moltes comunitats autònomes inicien les seves campanyes de vacunació contra la grip.

Segons les últimes dades de l’Associació Espanyola de Medicina del Treball, s’estima que el 18% de les baixes laborals a Espanya són a conseqü, ència de la grip1. Assumint que 1 de cada 3 casos, es produeix especialment en oficines i espais tancats, podem dir que, durant la temporada gripal, el sector laboral és un dels àmbits més perjudicats. Aquest absentisme comporta una pèrdua d’uns 60 milions d’hores de treball, una xifra important en el sector laboral.

Com bé sabem, la grip és una infecció vírica que afecta al sistema respiratori i es contagia fàcilment. Generalment, ocorre una epidèmia estacional hivernal anual i constitueix una pandèmia al món cada 20 o 30 anys, acompanyada d’un alt índex de mortalitat i morbiditat.

Els principals mecanismes de transmissió del virus de la grip són:

 • Per contacte directe amb un malalt o material contaminat com és el cas del contagi a través de les mans.

       Per via aèria, mitjançant gotes respiratòries alliberades en tossir o esternudar.

No totes les persones que contacten amb el virus s’infectaran, encara que poden servir de transmissors d’aquesta infecció. És per aixòque la grip s’estén de forma molt ràpida, sent molt difícil controlar la seva propagació.

Símptomes com: tos, febre, mal de cap, mal de coll, dolor abdominal, dolor muscular, mucositat, nàusees i vòmits s’apoderen de milers  de persones cada hivern, no obstant això aquesta malaltia sol evolucionar sense problemes cap a la curació en un període de 5-7 dies.

És per això que, per prevenir la malaltia i les seves complicacions, des de Previntegral volem oferir-los una sèrie de recomanacions generals per a la prevenció del contagi de la grip entre individus. Entre aquestes mesures destaquen les segü, ents: 

 1. Extremar la higiene: rentar-se les mans freqü, entment.
 2. No compartir objectes personals d’higiene.
 3. Mantenir la casa neta i desinfectada, especialment els llocs on es cuina o menja, sobretot si ja hi ha un malalt en la família.
 4. Ventilar diàriament la casa, habitacions i espais comuns.
 5. Tapar-se la boca en esternudar o tossir amb mocadors i tirar-ho a les escombraries.
 6. Intentar portar uns hàbits de vida saludables per evitar que baixin les seves defenses, així com el seu sistema immunitari.
 7. Protegir-se bé dels contrastos de temperatura.
 8. Evitar tocar-se amb les mans els ulls, nas i boca.
 9. Vacunar-se: la millor forma de prevenir la grip es amb la vacunació.

Així mateix, ens agradaria recordar-los-hi la importància de la vacunació a aquelles persones que pertanyen als denominats grups de risc, és a dir, els més vulnerables a patir una complicació de la mateixa com són:

 • Nens menors de 5 anys i majors de 6 mesos.
 • Majors de 65 anys.
 • Aquells qui presentin malalties cròniques, cardíaques o respiratòries, així com aquells amb malalties immunosupressores.
 • Així mateix, es recomana la vacunació en persones que puguin ser transmissores de la malaltia a la població vulnerables, com els sanitaris, personal de guarderies, etc.