dimarts 17 de gener 2023

Ja tens el “Protocol d’assetjament sexual en l’àmbit del treball”?

 

Sabies que totes les empreses han de tenir aquest protocol?

Des de PREVINTEGRAL et facilitem aquest document per la prevenció d'assetjament per raó de sexe, clicant en el següent enllaç:

Descarrega el teu Protocol d'assetjament gratuït

Un cop disposis del protocol, l’hauràs d’implantar, un pas senzill que consisteix a:

  1. Definir una política de tolerància zero davant l’assetjament sexual per raó de sexe, identitat, orientació sexual i conductes de violència en l’àmbit del treball.

  2. Escollir la persona de referència: l’empresa ha de designar una persona de referència, que serà qui atendrà i acompanyarà la persona que efectua la denúncia interna.

  3. Formar la persona de referència: l’empresa ha de formar la persona de referència perquè conegui el protocol que s’implanta.

  4. Difondre i aplicar el procediment: un cop fets els passos 1 i 2, l’empresa ha d’informar tots els treballadors i dir qui és la persona de referència i del contingut del protocol que s’ha de seguir.

La persona designada haurà de fer una formació mínima bàsica, i pot cursar-la amb l’empresa de formació del grup, FORMINTEGRAL.

Consulta la formació en Plans d'igualtat

INFORMACIÓ sobre la formació online:

· Empreses de menys de 50 treballadors: Actuacions davant l'assatjament (12 h) Vegeu el curs

· Empreses de més de 50 treballadors: Pla d'igualitat (25 h)

El fet que sigui online permet que la persona designada el faci els dies i les hores que li vagin més bé. 

Previntegral no assumeix les funcions d’instrucció de denúncies internes ni participa en mediacions ni resolucions de conflictes derivats de situacions d’assetjament o violència en l’àmbit del treball.

L’assetjament sexual és una qüestió important, cal donar-hi resposta. Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra web. 
Parla amb un expert en prevenció