dilluns 12 de desembre 2022

II Conveni col·lectiu estatal del Sector del Metall

 

L'informem sobre les obligacions relacionades amb la formació dels treballadors que s'inclouen en el II Conveni Col·, lectiu Estatal del Sector del Metall, recentment publicat, i així mateix quin curs PRL cal realitzar. El Conveni amplia l'obligatorietat de formar, tambéa tots els treballadors del Sector del Metall que no treballen en obres de construcció

450 Fund metal previntegral

Previntegral ha completat el procés de verificació de l'Homologació i per tant, es troba acreditada davant la FMF per impartir els continguts sol·, licitats en matèria de prevenció de riscos laborals per a l'any 2018 en els cursos específics del sector metall que estableix el capítol XVII i Annex II del II Conveni col·, lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall amb àmbit territorial ESTATAL. A continuació els destaquem en forma de resum dels aspectes més rellevants:

A qui s'aplica?

A totes les empreses de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (independentment de si entren o no a obres de construcció).

Quin tipus de formació?

En el seu article 71 s'estableix un sistema d'acreditació de la formació preventiva a rebre pels treballadors del sector metall que treballen en àrees de producció i / o manteniment, oficines i amb funcions de direcció i nivell bàsic. Així mateix s'estableix una formació de reciclatge que s'impartirà periòdicament cada 3 anys. Els continguts i durada d'aquestes formacions estaran establerts en l'Annex II del conveni.

Formació per a directius d'empresa

 • Tindrà una durada mínima de 6 hores.
 • La modalitat d'impartició serà presencial o en teleformació. 

Formació per a personal d'oficina

 • Tindrà una durada mínima de 6 hores.
 • La modalitat d'impartició serà presencial o en teleformació. 

Formació per a treballadors de les àrees de producció i / o manteniment. Formació d'oficis

 • Tindrà una durada mínima de 20 hores.
 • La modalitat d'impartició serà presencial
 • Es compondrà d'una part comuna o troncal, amb una durada de 12 hores, i una part específica, amb una durada de 8 hores
 • En el supòsit, que l'activitat principal del treballador estigui formada per diverses activitats vinculades a diferents oficis, s'impartirà aquell mòdul formatiu que aglutini el major percentatge o temps de la prestacióhavent complementar-se en el termini de tres anys el contingut formatiu de les diferents activitats que conformen la prestació general del lloc de treball. 

Formació de treballadors amb funcions preventives de nivell bàsic

 • Tindrà una durada mínima de 50 hores
 • La modalitat d'impartició serà presencial o en teleformació (20h presencials i 30h en teleformació) 

Formació de reciclatge

 • La formació de reciclatge tindrà una durada mínima de 4 hores que serà impartida cada 3 anys. La formació s'impartirà de manera presencial, si bé es permetrà la modalitat de teleformació per a les accions de reciclatge de directius i personal d'oficina
 • L'esquema formatiu serà el mateix que l'establert per a la formació mínima de directius, personal d'oficina o la part específica de la formació dels treballadors de l'àrea de producció i / o manteniment segons correspongui
 • Aquesta acció formativa s'impartiràabans de la incorporació al lloc de treball, en el cas que treballador hagi estat de manera continuada allunyat del sector durant almenys un anyEn el supòsit, que l'activitat principal del treballador estigui formada per diverses activitats vinculades a diferents oficis, s'atendràen l'esquema general del mòdul de reciclatge, al fet que la formació abasti tots els regs i mesures preventives associats als mateixos

Entenent que es tracta d’un tema complex hem organitzat un seguit de xerrades divulgatives, obertets a tothom, de les que us en fem partíceps per si creieu que pot ser del vostre interés:22/03/2018, a les 09:00h, MANRESA (Previntegral. Av. dels Dolors, 34)22/03/2018, a les 12:30h, IGUALADA (Previntegral. Passeig Verdaguer, 36, baixos)22/03/2018, a les 16:00h, VILANOVA I LA GELTRÚ (Previntegral. Rambla de l'Exposició 101, baixos)27/03/2018, a les 15:30h, VALLS (Parés i Aubia Assessors d´, Empresa. C/ Bisbe Palau, 25, baixos)27/03/2018, a les 18:30h, TARRAGONA (Gremi Empreses Instal·, ladores de Tarragona . C/ Estany, 10, nave 19. Pol. Ind. Riu Clar)

Per inscripcions o consultes, contacti amb el seu tècnic de prevenció o trucant a la oficina corresponent.

CLICK AQUÍ PER A MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació sobre aquest tema i / o consultar la nostra programació de cursos no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.