divendres 03 de març 2023

Identificació de riscos laborals al lloc de treball

 

El lloc de treball està ple de riscos potencials que poden ser presents en qualsevol tipus d’entorn laboral, des de fàbriques fins a edificis d’oficines, i que poden provocar greus lesions.

Encara que alguns riscos són més obvis que d’altres, és important ser conscients de tots els perills potencials que poden afectar la seguretat i la salut del treballador al seu lloc. Prendre mesures per reduir aquests riscos pot contribuir a la seva seguretat i a la dels seus companys de feina.

Descarrega’t la nostra taula d’identificació de riscos laborals al teu lloc de treball.

 

Què és un risc laboral?

La majoria de la gent està familiaritzada amb el concepte, però, què és un risc laboral? En poques paraules, es tracta de qualsevol aspecte en una feina que pugui suposar un risc per a la salut o la seguretat.

Pot incloure tant perills físics com l’exposició a materials perillosos, químics, biològics o treballs en situacions d’alt risc, així com factors d’estrès mental i emocional, com ara llargues jornades laborals i el tracte amb companys difícils.

 

Prevenció de riscos laborals

És molt important entendre que no totes les empreses poden seguir el mateix protocol de seguretat per protegir els seus treballadors perquè depenen, específicament, del sector al qual pertanyen i del tipus d’activitat que exerceixen.

Aquests accidents, sens dubte, moltes vegades es poden tractar a temps o fins i tot evitar-se. Anticipar-se és possible si, d’una banda, prenem precaucions nosaltres mateixos i, de l’altra, tenim els riscos controlats.

La prevenció laboral també requereix analitzar i avaluar mitjançant un conjunt de tècniques, modificacions mecàniques, físiques, químiques, biològiques, psíquiques, socials, etc. que es produeixen en l’entorn laboral amb la finalitat de determinar en quin grau afecten la seguretat en el treball.

 

Factors de perill

  • Condicions de seguretat: Són les condicions materials del centre de treball, maquinària, riscos elèctrics, riscos d’incendi, transport…
  • Entorn físic del treball: L’ambient laboral ha de complir uns requisits mínims, com ara temperatura, humitat, soroll i il·luminació.
  • Contaminants químics i/o biològics: Hi ha molts tipus d’agents que esdevenen perillosos després d’exposar-s’hi o per una mala manipulació (pols, gasos, núvols tòxics, virus, bacteris…).
  • Càrrega física de treball: S’entén com a càrrega de treball el conjunt de requeriments físics i/o intel·lectuals que l’empleat ha de desenvolupar al llarg de la jornada laboral (aixecament de grans càrregues, males postures…).
  • Organització del treball: Serien els torns, el ritme de treball i fins i tot la comunicació i la relació dins de l’organització.

Aspectes psicosocials. Aquelles condicions presents en una situació laboral i directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la realització de la tasca, i que tenen capacitat d’afectar tant el benestar o la salut (física, psíquica o social) del treballador com el desenvolupament del treball.

 

Com es poden prevenir els riscos laborals al lloc de treball?

Per protegir els treballadors dels riscos laborals, és important que els empresaris identifiquin els riscos al lloc de treball i prenguin mesures per abordar-los.

Aquest procés pot incloure proporcionar formació i equips de seguretat adequats, aplicar pràctiques i procediments de treball més segurs, dur a terme periòdicament auditories de seguretat i proporcionar els recursos adequats perquè la plantilla pugui treballar en un entorn segur.

Des de Previntegral, et facilitem una fitxa de control de riscos laborals associats al lloc de treball perquè puguis determinar quins riscos hi ha al teu lloc de treball i prendre mesures preventives.

Necessites un pla de prevenció a mida?

 

Parla amb un expert en prevenció