dilluns 06 de febrer 2023

Has de treballar a la coberta d'un edifici? Tot el que necessites saber

 

Sabies que les caigudes des de cobertes d’edificis són una de les principals fonts d’accidents greus i mortals al nostre país?

Les dades d’accidents laborals sempre són molt funestes, però tenen un petit punt positiu: ens permeten identificar quines activitats presenten més problemes de sinistralitat i atacar-los.

Així doncs, si sabem que les caigudes des de cobertes ocupen un lloc distingit en aquest penós rànquing, a nosaltres, com a empresa de prevenció de riscos, ens toca posar mà a l’obra.

En aquest article, parlarem de com prevenir els principals riscos en treballs en cobertes i donarem les eines necessàries perquè no us vegeu afectats per aquestes estadístiques.

Descarrega la nostra fitxa d'identificació de riscos laborals al teu lloc de treball.

Primer de tot, i abans d’entrar en el tema, farem un incís molt important:

La prevenció de riscos laborals és cosa de tothom, i totes les persones que estiguin relacionades per dur a terme treballs en una coberta han d'ajudar a identificar i controlar situacions de risc per evitar accidents de caigudes.

Aquí ens referim, doncs, al fet que és indiferent si es parla del personal de l’obra, residents de l’edifici, treballadors d’empreses externes o qualsevol individu que en pugui tenir coneixement de causa.

Parla amb un expert en prevenció

PROCEDIMENTS DE TREBALL I INDICACIONS PER PREVENIR RISCOS

Treballs preliminars

Abans de començar, és imperatiu fer una investigació del terreny, és a dir, és clau tenir clars els aspectes següents:

  • Com és l’accés al lloc de treball.
  • Si hi ha proteccions per utilitzar cinturons de seguretat.
  • Si hi ha alguna instal·lació a la coberta que pugui comportar una situació de risc (antenes, parallamps…). En cas que n’hi hagués, assegureu-vos que heu rebut les indicacions necessàries i adopteu mesures preventives.
  • Cal saber quin és el pes màxim que pot suportar la coberta i si hi ha zones fràgils on no es pugui accedir, com, per exemple, plaques de fibrociment.
  • Si hi ha altres persones que seran al mateix lloc de treball perquè us pugueu coordinar.
  • En cas d’emergència, cal saber què heu de fer.
  • Cal saber qui és la persona responsable i supervisora del centre de treball.

Si no teniu clars algun d’aquests punts o bé els desconeixeu, el que heu de fer és no pujar a la coberta fins que en tingueu la plena certesa. Cap altra resposta és negociable.

Riesgos laborales trabajos en cubiertas

ALTRES PUNTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Ara que ja sabeu perfectament quines són les característiques del lloc on treballareu, anirem una mica més enllà i parlarem de les consideracions que cal tenir presents quan hi sou a dalt:

1. Procediment establert

Abans d’iniciar qualsevol projecte, és deure de l’empresari informar el treballador dels riscos del seu lloc de treball i posar-lo al corrent de les mesures preventives.

2. Proteccions necessàries i en condicions

No comenceu a fer la feina sense tenir present el procediment de treball. Si no el teniu clar, assegureu-vos de repassar-lo abans i tingueu a punt i en bon estat totes les proteccions necessàries.

3. Accés segur a la coberta

L’empresa ha de garantir un accés segur a la zona de treball, i és només aquest el que haureu d’utilitzar. En cas de dubtes o sospites que posin en perill la vostra integritat, aviseu immediatament la persona responsable de l’obra.

4. Protegiu-vos contra les caigudes en altura

Utilitzeu la protecció col·lectiva o l’equip de protecció individual, assegureu-vos que en tot moment esteu protegits i no us acosteu al marge de la coberta ni trepitgeu zones on no està previst accedir-hi o puguin ser fràgils, com ara claraboies, forats, plaques…

5. No treballeu quan hi ha males condicions meteorològiques

Si parlem del mal temps, ja sigui pluja, vent, neu o d’altres, som davant factors que poden alterar la seguretat en una coberta i causar una situació de risc. En aquest cas, abandoneu el lloc de treball, aviseu el responsable i feu ús de les mesures preventives. Una retirada a temps és una victòria.

6. Incidències no previstes

Sempre pot sorgir alguna circumstància imprevista que pugui suposar algun perill, indistintament que tingui a veure amb equips de treball, instal·lacions, salut, meteorologia, etc. En aquests casos, contacteu immediatament amb el responsable o supervisor de l’obra.

 

Recordeu que el més important sempre és baixar amb vida.

Aquestes són algunes de les consideracions bàsiques a l’hora d’afrontar de forma segura els treballs en una coberta. Per fer aquesta lectura més amena i amigable, només hem tocat aquests punts de forma molt superficial.

Si teniu en ment algun tipus de treball en cobertes i us cal assessorament o ajuda per crear un pla de seguretat i salut, som aquí per ajudar-vos.

Som els vostres especialistes en prevenció de riscos laborals.

Parla amb un expert en prevenció