dilluns 12 de desembre 2022

Formació per a la campanya de la fruita davant la Covid-19

 

Aquest estiu volem recordar-li que tot el personal contractat per a la campanya ha de realitzar de FORMA OBLIGATÒRIA la formació en prevenció de riscos laborals.

Es tracta d’un requisit legal establert a la Llei 31/1995.

Si un treballador/a no disposa de la formació i la informació en prevenció de riscos laborals específica per al seu lloc de treball, serà considerat una infracció greu amb la corresponent sanció.

Amb l’objectiu de facilitar-li el compliment d’aquesta obligació legal, des de Previntegral li oferim els canals següents:

Descarregar document