dilluns 12 de desembre 2022

Consell per protegir-se del sol a la feina

 

Per fi ha arribat el tan esperat estiu, època en què agricultors i treballadors del sector de la construccióentre d’altres, s’exposen a un important i silenciós risc laboral: el SOL. Aquesta exposició de la radiació fa que molts treballadors pateixin constantment els efectes nocius de la radiaciócom cremades de primer grau, fotoenvelliment prematur, cataractes i càncer de pell, entre altres malalties.

En els últims quatre anys, s’ha produït un augment del 38% de la incidència del càncer de pell a Espanya, prop d’un 10% cada any.

És important saber que, actualment, els risc de càncer de pell d’un treballador a l’aire lliure és cinc vegades més gran que el d’un treballador a l’interior (Health Council of The Netherlands).

Per aixòdes Previntegral, volem recordar-los la importància d’una adequada protecció contra el sol, amb la finalitat de prevenir els riscos que comporta, posant l’accent en aquelles mesures de prevenció imprescindibles per aconseguir reduir i prevenir les conseqü, ències de l’exposició.

Consells de fotoprotecció / Mesures de protecció:

Fer un bon ús de la crema solar. A Espanya es recomana que el foto- protector adequat sigui factor 30-50 segons el tipus de pell. Així mateix, s’ha de tenir en compte la importància de la seva aplicació 30 minuts abans de l’exposició solar.

Utilitzar roba adequada (transpira- ble, teixits de cotóno ajustada al cos, etc.). Pot reduir-se fins a un 93% la radiació incident.

Evitar en la mesura que sigui possible el sol cap al migdia redueix els efectes de la radiació solar en un 60%. Fer descansos a l’ombra i hidratar-se per prevenir i possibles cops de calor.

Utilitzar barrets d’ala ampla per protegir coll/orelles i ulleres de sol en- voltants que filtrin el 99% dels UVA i UVB.

Revisar el cos a la recerca de possibles canvis a la pell (pigues, taques, etc.).

No oblidar-se que el dany produït per l’exposició solar és irreversible i acumulatiu!!!

Estefania Lozano