dilluns 12 de desembre 2022

REDUEIX EL TEMPS I ELS COSTOS EN LA GESTIÓ DE LA CAE

 

Què és la CAE?

La coordinació d’activitats empresarials permet garantir les mesures de seguretat i prevenció als centres de treball en què concorren treballadors de diferents empreses.

Importància de la CAE

Neix per donar suport al coneixement i a la prevenció dels riscos que s’esdevenen a partir de la contractació i la subcontractació. El Reial decret 171/2004 regula les obligacions relatives a la coordinació d’activitats empresarials.

És important establir el control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades al centre de treball, particularment quan es puguin generar riscos qualificats com a greus o molt greus, o quan al centre de treball es facin activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.

No hem d’oblidar que tant una bona justificació de requisits com una correcta validació són clau perquè l’empresari estigui tranquil davant un requeriment documental per part de la Inspecció de Treball o d’un judici. Tot això, implica una inversió en recursos que en moltes ocasions obliga les empreses a externalitzar el servei.

Has calculat el temps que dediques a la CAE?

No trobes qui t'ho pugui gestionar ?

Externalitza la gestió de la CAE i dedica més temps a les coses importants del teu negoci:

  • Redueix la càrrega administrativa.
  • Redueix els costos fixos i els recursos que hi dedica l’empresa.

Previntegral t’ajuda en la gestió documental de la CAE:

  • Gestionem les tasques administratives dels documents de la CAE i la seva validació a les plataformes.
  • Comptem amb personal especialitzat en la gestió i organització de la CAE i amb un alt coneixement de les seves plataformes.

A Previntegral, et donem la solució! Demana informació