dilluns 12 de desembre 2022

Avís preventiu per alta contaminació atmosfèrica

Avís preventiu per alta contaminació atmosfèrica.

Catalunya està en avís preventiu per contaminació ambiental de partícules en suspensió PM10 (<10 micres) des del 23 de febrer.

Què són les PM10?

Són una complexa mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l'aire que provenen del: trànsit, indústria, emissions domèstiques o fonts naturals (per exemple la pols africana).

contaminacion pm10

Quina repercussió pot tenir en la meva salut?

Provoquen un augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars, com l’agreujament de l'asma i dels símptomes respiratoris, i un increment de la mortalitat per malalties cardiovasculars i respiratòries. També són cancerígenes.

Què puc fer jo per millorar la qualitat de l’aire?

  • Fer tots els trajectes a peu o amb bicicleta.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Planificar els  desplaçaments i evitar-los si són innecessaris.
  • Reduir l’ús del vehicle privat.
  • Conduir de manera eficient. Apagar el vehicle si s’està aturat.
  • Fer un bon ús de la climatització a casa i a la feina.
  • Utilitzar calderes i estufes amb marcatge CE i fer-ne un correcte manteniment.
  • Utilitzar llums de baix consum i electrodomèstics amb marcat A o B.

Es poden consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat o a la web d’informació de les dades de qualitat de l’aire. 

Font: Canal Salut