dilluns 12 de desembre 2022

El Govern llança un pla de xoc contra els accidents mortals als llocs de treball

 

  • El pla s’ha elaborat en col·laboració i coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
  • La Inspecció de Treball i Seguretat Social planifica amb totes les autoritats laborals campanyes específiques que es despleguen a tot el territori nacional davant els riscos més greus o en els sectors que presenten els índexs d’incidència més elevats.
  • El pla no és una acció aïllada, ja que “la nova Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball ja s’està negociant amb els interlocutors socials i amb les comunitats autònomes.
  • La primera avaluació del pla tindrà lloc en finalitzar 2022.

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, acompanyada per la directora general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Carmen Collado, i el director de l’Institut Nacional de la Seguretat i Salut en el Treball, Carlos Arranz, han presentat el Pla de Xoc contra els Accidents Mortals en el Treball sota el lema Arriscar la teva vida no és una opció.

L’objectiu del pla és lluitar contra la xacra de sinistralitat laboral de què parlen les xifres per si mateixes: dels 1.610.815 accidents laborals registrats entre el 2017 i el 2019, un total de 1.626 van ser mortals. A banda d’incidir en el descens de la mortalitat, s’espera que el pla també generi un impacte positiu en els accidents greus.

Acció planificada de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El caràcter prioritari d’aquesta funció es reflecteix en la planificació anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb campanyes específiques que es despleguen en el seu àmbit de competències davant els riscos més greus o en els sectors que presenten els índexs d’incidència més elevats.

Principals novetats
S’adreça no només als sectors o activitats amb més sinistralitat, sinó a les activitats prioritàries en funció de la seva sinistralitat mortal i de la població treballadora afectada, però identificant les causes i les maneres concretes en què es produeixen majoritàriament els accidents mortals.

Pla de xoc
Al Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estableix que “s’han de desplegar tots els esforços per reduir la mortalitat laboral en la mesura que sigui possible en consonància amb un enfocament de “visió zero” relatiu a la mortalitat laboral a la UE.

Programes d’actuació
Les accions del pla es duran a terme als sectors d’Agricultura i Pesca, Construcció, Indústria i Serveis, en aquest últim cas, incidint en el transport per carretera.

Mesures de la ITSS
Les mesures es portaran a terme en col·laboració amb laborals autonòmiques i comprenen la planificació d’actuacions centrades en aquelles empreses en què es concentrin factors de risc d’accidents de treball, realització d’actuacions inspectores i la posada en pràctica d’accions de sensibilització en col·laboració amb l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

FONT insst