dilluns 12 de desembre 2022

14 de març, Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular

 

El 14 de Març es celebra el Dia Europeu de la Prevenció del Risc Cardiovascular amb la intenció de conscienciar a tothom sobre la importància d’aquestes malalties, que, segons l’OMS, són la primera causa d’invalidesa, dependència i mortalitat a tot el món. 

Està demostrat, que les principals causes de mortalitat laboral són els infarts de miocardi i els vessaments cerebrals, que estan directament relacionades amb la presència de factors de risc cardiovascular (RCV).

Factors de risc com el tabaquisme, la hipertensió, la diabetis, el colesterol, l’obesitat, el sedentarisme...són modificables adoptant un estil de vida saludable, i, per tant, es podrien evitar moltes d’aquestes morts i invalideses.

Des de PREVINTEGRAL Group volem tractar la vigilància de la salut d’una forma integral. Volem garantir el benestar dels treballadors més enllà dels riscos de l’entorn laboral. A l’igual que l’OMS, entenem que la salut és «un estat de complet benestar físic, mental i social, i no la mera absència de malaltia o discapacitat». 

Per això, a més de vetllar per la salut laboral dels treballadors, plantegem un nou abordatge del risc cardiovascular mitjançant la detecció de malaltia subclínica o asimptomàtica, per a poder actuar de forma preventiva i millorar l’estat de salut global de tots els treballadors/es.

PREVINTEGRAL ofereix una sèrie de proves diagnòstiques preventives validades, sense contraindicacions i no agressives, com ara l’ecografia vascular i la bàscula metabòlica, a més de xerrades i formació sobre alimentació i risc cardiovascular.

Els objectius són:

  • Afavorir els hàbits de vida saludable.
  • Crear un entorn que condueixi a adoptar i mantenir estils de vida cardiosaludables.
  • Disminuir els factors de risc cardiovascular.
  • Evitar el desenvolupament de les malalties derivades (angina de pit, infart, embòlia cerebral...).

Per més informació, contacta'ns!